Jdi na obsah Jdi na menu
 


otázka č.1:

Biologie

-věda o živé přírodě, zkoumá formy, vlastnosti a vnitřní procesy živých soustav (organismů), tzn. popis vzhledu, způsob žití (vnější i vnitřní procesy)

Rozdělení biologie:
-systematická- zařazuje druhy do rodů, tříd, atd. (důležitá u nově objevených druhů rostlin i živočichů)
-mikrobiologie- zkoumá mikroorganismy (bakterie, viry, plísně, prvoky), důležitá v lékařství
-botanika- studuje rostliny
-zoologie- studuje živočichy
-antropologie- studuje člověka (biologické i sociálněgrafické hledisko)
-exobiologie- zabývá se mimozemským životem
-entomologie- věda o hmyzu
-ekologie- zkoumá vzájemné vztahy mezi organismy a jejich prostředím
-genetika- zabývá se dědičností a proměnlivostí živých soustav
               - sleduje variabilitu, rozdílnost a přenos druhových a dědičných znaků mezi rodiči a potomky
-imunologie- zkoumá obranné mechanismy probíhající uvnitř živočišných organismů na úrovni molekul a buněk,                                     
                   jejím cílem je objasnit pochody, vedoucí k vzniku, případně k odstranění infekce
-neurologie- medicínský obor, který se zabývá  diagnostikou, prevencí a nechirurgickou léčbou    
                     nervového systému
-paleontologie- zabývá se kosterními pozůstatky a zkamenělinami pravěkých zvířat a rostlin
-mykologie- zabývá se studiem hub

Z biolog. znalostí vychází mnoho dalších oborů lidské činnosti: zemědělství, lesnictví, rybářství, potravinářský průmysl, biotechnoogie (biolog. výrobní procesy- zrání sýrů, výroba piva, atd.), lékařství a zbožíznalství.

Život na naší planetě vznikl asi před 4 mld. let. Zřejmě ve vodě (dnešní odborníci se domnívají,  že rozhodující vliv na vznik života mělo nashromáždění vhodných látek v praoceánech, které se počaly utvářet na vychládajícím povrchu).

Život organismů závisí na podmínkách bytí. Ty organismus přímo utvářejí.
Podmínky:
-abiotické- jsou sluneční záření, voda (množství, složení), vzduch (jeho kvalita) a půda (zejména složení)
-biotické- zahrnují působení ostatních živých organismů (rostlin i živočichů) na jedince

Za základní znak života považujeme lýtkovou výměnu. Ta se projevuj dýcháním, zpracováním potravy, krevním oběhem..